Igangværende projekter

03-08-2020
Facadeudskiftning på FARMA – Universitetsparken 4.
Udskiftning af facader og vinduesfacader for Københavns Universitet med H+Arkitekter. Hovedentreprise til 20 mio.

24-06-2020
Tagudskiftning på Højbakkegård KU Science Taastrup Campus.
Udskiftning af asbestholdige tage på 13 bygninger med fuld stilladsoverdækning. Bygherren er Bygningsstyrelsen med H+Arkitekter som rådgiver. Hovedentreprise til 20 mio.

22-06-2020
Ombygning og renovering af Socialt Kollegium på Amager.
Nye facader og vinduespartier samt ombygning af 112 kollegieboliger. Projektet udføres i samarbejde med rådgiveren AI i en hovedentreprise til en samlet entreprisesum på 14 mio.

15-08-2019
Nyt taghus Bygning 344 for DTU
Kjær & Lassen Entreprise valgt som entreprenør til opførelse af nyt taghus samt renovering af eksisterende tag. Projektet er tegnet af Rørbæk & Møller som udføres i hovedentreprise med en byggesum på 7 mio.

22-05-2019
Nyt musikhus på Hummeltofteskolen
Opførelse af nyt musikhus samt ombygning af nye omklædningsfaciliteter for Lyngby Taarbæk Kommune. Hovedentreprise med H+Arkitekter og Strunge til 7 mio.

 

 

 

 

UDVALGTE IGANGVÆRENDE PROJEKTER

DTU

Højbakkegård

Omøgade

Socialt Kollegium