Kompetencer / Renovering

For Kjær & Lassen Entreprise er renovering af bygninger mere end blot at sikre ældre bygninger mod forfald. Det er ligeså meget opdatering af bygningerne til tidens krav og måske nye anvendelsesmuligheder.

Nænsom renovering af ældre bygninger
Vi har gennem årene opbygget særlige færdigheder til at forestå renoveringer af en lang række bygninger og herunder ældre bygninger, der kræver særlig nænsomhed i forhold til en historisk kontekst. Renoveringerne kan være meget gennemgribende som eksempelvis renoveringen af Kokkedal Slot, eller det kan dreje sig om mindre renoveringsopgaver, hvor en bygning skal moderniseres til nye behov. Alle opgaver kræver en særlig indsigt i de nyeste byggemetoder og kendskab til de gamle.

Case: Renovering af Kokkedal Slot

Totalrenovering af Kokkedal Slot med henblik på at anvende slottet som hotel og konferencecenter.

Læs mere