Om Kjær og Lassen Entreprise

Projekter

KOMPETENCER

KONTAKT

Kvalitet til tiden

Kjær & Lassen Entreprise er en dansk entreprenørvirksomhed der har rødder helt tilbage fra 1987. Vi varetager alt inden for renovering, energirenovering, ombygning, miljømæssige renoveringer og nybyggeri i Danmark. Naturligvis under hensyntagen til miljøet. Afhængig af opgavens omfang og kompleksitet optræder vi som totalentreprenør, hovedentreprenør, storentreprenør eller fagentreprenør.

Vores filosofi er: Kvalitet til tiden!

Aktuelt

03-08-2020

Facadeudskiftning på FARMA – Universitetsparken 4,

Udskiftning af facader og vinduesfacader for Københavns Universitet med H+Arkitekter. Hovedentreprise til 20 mio.

24-06-2020

Tagudskiftning på Højbakkegård KU Science Taastrup Campus.

Udskiftning af asbestholdige tage på 13 bygninger med fuld stilladsoverdækning. Bygherren er Bygningsstyrelsen med H+Arkitekter som rådgiver. Hovedentreprise til 20 mio.

22-06-2020

Ombygning og renovering af Socialt Kollegium på Amager.

Nye facader og vinduespartier samt ombygning af 112 kollegieboliger. Projektet udføres i samarbejde med rådgiveren AI i en hovedentreprise til en samlet entreprisesum på 14 mio.

15-08-2019

Nyt taghus Bygning 344 for DTU

Kjær & Lassen Entreprise valgt som entreprenør til opførelse af nyt taghus samt renovering af eksisterende tag. Projektet er tegnet af Rørbæk & Møller som udføres i hovedentreprise med en byggesum på 7 mio.

22-05-2019

Nyt musikhus på Hummeltofteskolen

Opførelse af nyt musikhus samt ombygning af nye omklædningsfaciliteter for Lyngby Taarbæk Kommune. Hovedentreprise med H+Arkitekter og Strunge til 7 mio.

Se flere nyheder