Om Kjær & Lassen Entreprise / CSR og arbejdsmiljø

CSR Det sociale ansvar
Kjær & Lassen Entreprise ser det som en pligt at vise samfundsansvar og skabe værdi for både virksomhed og samfund. I dialog med interessenter håndterer Kjær & Lassen Entreprise sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar.

Kjær & Lassen Entreprise støtter generelt fagets udvikling, og bestræber sig hele tiden på at have et passende antal lærlinge i forhold vores timelønnede ansatte (tømrer). Firmaet antager ligeledes praktikanter under uddannelse specielt bygningskonstruktørstuderende fra KEA og som ingeniørstuderende fra DTU. De unge studerede får deres praktikforløb gennemført af varighed på 3-6 måneder. Ydermere er det også almindelig brugt hos Kjær & Lassen Entreprise at have erhvervspraktikanter fra vores folkeskoler i 9. og 10. klasses praktik.

Intern arbejdsmiljøpolitik og sundhedssystem
Kjær & Lassen Entreprise har en indarbejdet arbejdsmiljø- og sundhedspolitik, der er med til at opretholde et godt arbejdsmiljø og støtter den enkelte medarbejder i hverdagen og ved eks. langtidssygdom. Kjær & Lassen Entreprise har for år tilbage oprettet sundhedsforsikring for samtlige medarbejder.

Målsætning for virksomhedens arbejdsmiljø
Kjær & Lassen Entreprise finder, at det er af stor vigtighed at opretholde et godt arbejdsmiljø, hvilket som minimum indebærer overholdelse af de gældende regler herfor. Hvis der konstateres væsentlige arbejdsmiljøproblemer, vil der blive iværksat foranstaltninger til imødegå og løse probelemet. Der lægges vægt på, at den enkelte medarbejder forstår og samarbejder om at styre Kjær & Lassen Entreprises arbejdsmiljø i henhold til firmaets politik og øvrige retningslinjer herom. Kjær & Lassen Entreprise tager ansvar for, at medarbejderne har den nødvendige information, uddannelse, beføjelse og materiel til at opfylde kravene til et godt arbejdsmiljø.

Sociale hensyn
Kjær & Lassen Entreprise har iværksat generelle foranstaltninger, der forhindrer sygdom og modvirker risiko for såvel fysisk som psykisk nedslidning. Der tages eksempelvis her hensyn til den enkelte medarbejders ønsker og behov i hverdagen med hans/hendes arbejde. Kjær & Lassen Entreprise har stort fokus på medarbejdernes trivsel og holder sig orienteret om lovmæssige ændringer på området.