Om Kjær & Lassen / Kvalitet til tiden

En aftale er en aftale - et mål er et mål. Og vi går efter det!

Når vi har indgået en kontrakt, arbejder vi vedholdende og fokuseret med kontraktens rammer som pejlemærker og mål. Det kræver et sikkert leverancesystem.

Vores leverancesystem er et gennemarbejdet og veldokumenteret koncept, hvor byggeriets detaljer løbende bliver kvalitetskontrolleret. Vi overvåger alle krav og griber øjeblikkeligt ind, hvis der skulle opstå en afvigelse i forhold til kontraktens specifikationer.

Intelligent teamwork
Effekten af et professionelt leverancesystem afhænger af de mennesker, der bruger det. Alle vores medarbejdere er ansvarlige og repræsenterer det initiativ, som kendetegner en virksomhed med korte beslutningsveje. Vi kalder det intelligent teamwork. Både mellem mennesker – og mellem mennesker og systemer.

Vi mener, kvalitetssikring er sund fornuft. For det er både bedre og billigere at forebygge i stedet for at udbedre.

Vores fokusområder er:

1. Kvalitet til tiden
2. Fastholdelse af aftaler
3. Kompetent ledelse og energi
4. Erfaring og respekt
5. Fleksibilitet
6. Udviklingsorienteret totalleverandør
7. Intelligent nytænkning
8. Konstruktiv dialog og sparring
9. Samarbejde uden grænser