Hørsholm Skole


Multiverset


Kokkedal Slot


Oehlenschlægersgade Skole


Forfatterhuset

OM KJÆR OG LASSEN 

PROJEKTER

KOMPETENCER


KONTAKT

 
 

AKTUELT

 

15.10.2014

Kjær & Lassen A/S træder i rekonstruktion

Kjær & Lassen A/S har eksisteret i snart 20 år først som tømmervirksomhed, efterfølgende som hoved -og totalentreprenør. Kjær & Lassen A/S har igennem alle årene været en god og velfungerende virksomhed, som primært har beskæftiget sig med offentligt byggeri. Kjær & Lassen A/S har igennem de seneste 10 år haft stor vækst og har udviklet sig til en moderne og spændende virksomhed, der hvert år har præsteret gode resultater. Det er ligeledes et firma, hvor medarbejderne altid har udvist stor loyalitet, hvad enten det har drejet sig om håndværkerne, funktionærerne eller ledelsen, hvilket afspejler sig i de høje ancienniteter medarbejderne gennem tiden har opnået.

 

Det er derfor med stor beklagelse, at Kjær & Lassen A/S nu er havnet i en økonomisk situation, som nødvendiggør en rekonstruktion. Denne økonomiske situation er en følge af den generelle finanskrise, som tidligere har affødt en række store konkurser i byggebranchen. Disse har været meget omkostningstunge for branchens garantiselskaber, der som en konsekvens heraf har strammet voldsomt op på betingelserne og vilkårene for garantistillelser og debitorforsikringer. I forlængelse af byggebranchens store konkurser i sommeren 2013, lukkede det garantiselskab som Kjær & Lassen A/S benytter sig af, fra den ene dag til den anden, for alle nye garantistillelser. Kjær & Lassen A/S har således siden da, reelt været afskåret fra at stille garantier gennem de sædvanlige garantiselskaber. Dette har bevirket, at Kjær & Lassen A/S inden for det sidste halve år kun i stærkt begrænset omfang har kunnet påtage sig nye ordre, hvilket har affødt den voldsomme stramning af likviditeten, som nu truer selskabets eksistens.

 

Kjær & Lassen A/S er således nødsaget til at gå i rekonstruktion fra i morgen, torsdag d. 16. oktober.

 

Vi i Kjær & Lassen A/S’ direktion beklager naturligvis de tab og gener, som den forestående rekonstruktion måtte påføre kunder, underentreprenører, leverandører og ikke mindst de trofaste medarbejdere og vi vil nu arbejde ihærdigt for at minimere disse mest muligt.

22.5.2014

Kjær & Lassen A/S tildeles opgaven daginstitutionen ved Prinsessegade

Opførelse af ny institution ved Prinsessegade på Christianshavn for Københavns Ejendomme. Et spændende projekt, som indeholder flere former for institutioner med i alt 618 børn der ny bliver samlet i "Verden Bedste Børneby". Byggeriet er på ca. 5000 m2 placeret på trekantgrunden med et areal på 11 000 m2. Projektet er tegnet af Cobe og Nord Arkitekter og med Grontmij som ingeniør. Hovedentreprise med en total anlægspris på ca. 120 mio.

1.5.2014

Copenhagen Business School flytter til nye lokaler på Frederiksberg

Kjær & Lassen byder på det nye CBS-Handelshøjskolen, der i fremtiden skal huse det gamle Hamlet Hospital. Projektet består af en stor ombygning på 8000 m2 til nye moderne undervisningslokaler. Rådgiver på sagen er Rønnow Arkitekter og Bascon. Det skal udføres i hovedentreprise på kort tid til en budgetsum på ca. 65 mio.

9.4.2014

Prækvalificeret til ny daginstitution i Rudersdal

Kjær & Lassen er valgt som en af de 5 bydende i forbindelse med om- og tilbygning af nyt Børnehus på Bakkevej i Birkerød. Projekt er tegnet af Virumgaard Arkitekter med en byggesum på godt 15 mio.

4.4.2014

Prækvalificeret på Kollegiet, Gl. Køge Landevej

Kjær & Lassen skal afgive pris på ombygning af 4 eksisterende bygninger til nyt bosted for hjemløse. Københavns Ejendomme er bygherre og det er Bbp Arkitekter der står for projektet. Hovedentreprise med budget på mellem 50-60 mio.

2.4.2014

Danmarks Rockmuseum skal opføres i Roskilde

Kjær & Lassen er Prækvalificeret til den videre tilbudsgivning på Kulturcentret Rockmagneten. Et spændende projekt der er tegnet af Cobe Arkitekter for Anlægsfonden Danmarks Rockmuseum. Projektet skal udføres i en hovedentreprise til ca. små 100 mio.

26.02.2014 

Prækvalificeret til specielinstitutionen Langhuset

Ombygning til 30 nye boliger for psykisk belastede. Projektet står Kant Arkitekter for med Københavns Kommune som bygherre. Hovedentreprise til et budget på ca. 35 mio.

05.11.2013

Prækvalificeret som totalentreprenør i Køge Kommune
Kjær & Lassen har sammensat et stærkt team bestående af Bbp Arkitekter og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma. Teamet skal afgive pris på en ny SOSU- skole på 3200 m2. Budgetsum ca.50 mio

23.09.2013

Prækvalificeret i Rudersdal Kommune
Kjær & Lassen afgiver tilbud på om-tilbygning på daginstitutionen Kohavehuset i Rudersdal, Projektet udbydes som en hovedentreprise af Site Arkitekter og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma. Budgetsum 25-30 mio

13.6.2013
Nyt kontordomicil i Nærum for Aberdeen Asset Management
Kjær & Lassen skal stå at omdanne nyt hovedsæde for det engelske forsikringsselskab Willis i eksisterende bygning på 6000 m2. Nye kontorfaciliteter, facader og anlægsarbejder. Opgaven udføres i hovedentreprise i samarbejde med Ag5 på bare 12 uger. Budgetsum 32 mio.  

KVALITET TIL TIDEN

Kjær & Lassen A/S er en dansk entreprenørvirksomhed etableret i 1987. Vi varetager alt inden for renovering, energirenovering, ombygning, miljømæssige renoveringer og nybyggeri i Danmark. Naturligvis under hensyntagen til miljøet. Afhængig af opgavens omfang og kompleksitet optræder vi som totalentreprenør, hovedentreprenør, storentreprenør eller fagentreprenør.

 

Vores filosofi er: Kvalitet til tiden!

 
 


Kjær & Lassen A/S • Kirstinehøj 67 • 2770 Kastrup • Tlf.: 3614 1500 • bm@kjaer-lassen.dk
Copyright © 2010 Kjær & Lassen